/om-os/årsrapport/

Årsrapporter

TV 2/Bornholm skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabet aflægges af direktion og bestyrelse og indsendes til Kulturministeriet senest den 1. maj året efter. Der modtages efterfølgende en godkendelse fra Kulturministeren.

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regler og revideres af Rigsrevisionen.